mayquanxi

BTC sẽ không vội vàng quay trở lại xu hướng tăng

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Rất cần có những kl nhiều cũng như thời gian dài quanh khu vực 13000 để BTC có thể quay trở lại xu hướng hồi phục tăng trong thời gian ngắn lên mức trên 17k , đừng vội mua hoặc bắt đáy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.