LamDo

BTCUSD lối nào cho em

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
btc đang có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng xét trên daily thì vẫn nằm trong downtrend.
Để có được uptrend dài hạn btc cần có thêm 1 sóng tăng lên vùng 5k3 và breakout mạnh mẽ.
Hay btc lên vùng đó thì lại tiếp tục downtrend của mình. giá sẽ trả lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.