NguyenThang33

BIT - Hot quá đi mà!!!!

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin gần với mức quan trọng $ 8506. Chắc chỉ trong nay mai thì giá sẽ chạm vào điểm này.

Chủ yếu là giá di chuyển với chu kỳ
Tích lũy> Di chuyển> Kéo lùi (tích lũy lần 2)> Di chuyển lần hai. Một số cặp có thể lặp lại chu kỳ như vậy nhiều lần.

BTC đã thực hiện một động thái mạnh mẽ mà không có bất kỳ sự phục hồi tốt nào.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ chú ý nhiều hơn đến BTC / USD và hướng đi của nó khi chạm mốc $8500.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.