kinikeo

Bài 6 BTC: Cập nhật plan tiếp theo về BTC ngày 09/11/2022

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Mình tiếp tục cập nhật về BTC trên chart Bistamp nhé, hôm nay là bản ý tưởng bằng video.
Sau khi BTC đã tạo đáy mới, mình tổng hợp lại plan một chút. Dự kiến của mình là để mình có kế hoạch cho giao dịch thôi, mọi người có thể tham khảo và đưa ra quyết định của mình nhé.
Cảm ơn mọi người đã xem video này.
BTCUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.