kpt247

Điều gì đã xảy ra với BTC - Binance US?

BINANCEUS:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo các bác thì điều gì đã xảy ra với BTC trên Binance US vào hôm qua?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.