SinvestFX

Mua Bitcoin ngắn hạn!

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đang hoàn thành nốt nhịp giảm điều chỉnh thứ 3.

Buy BTC tại 9940
SL tại 9480
TP 1: 10.400
TP2: 10.900

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.