tradafx

Đợi xác nhận và cơ hội mua ngắn hạn với BTC

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 30 phút.
Xu hướng giảm ngắn hạn đã bị phá vỡ với Key level tại 61700.
Đợi giá retest xác nhận xu hướng tăng thì có thể tìm cơ hội vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 64000-64500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.