Jack_Dawson

BTC: DẤU HIỆU ON-CHAIN - NĐT CHỐT LỖ

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hi ae,
BTC đang tích luỹ trong mô hình tam giác.
Trong giai đoạn chuyển giao giữa bên mua và bên bán thì hơi khó để có điểm vào lướt nên mình đứng ngoài chờ thị trường break mô hình.
Tuần qua, Whale alert thông báo nhiều USDT rút khỏi các CEX , bắt đầu có người chốt lỗ và rời khỏi cuộc chơi.
*JD sẽ cập nhật liên tục trong nhóm cá nhân, ae nhớ chú ý.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.