mayquanxi

Mô hình tam giác vuông

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình tam giác vuông lên lần này có thể là sự đảo ngược của mô hình tam giác cân lần trước(breakout lên những vẫn xuống), cùng với mô hình đầu và vai chếch xuống cho biết lực mua yếu do đó giá có thể breakout xuống để lấy đà đi lên( Các chỉ số Stoch , RSI 1D đều quá bán), Giá có thể đi theo đường mầu đỏ hoặc xanh nên cần đợi để tam giác được hình thành trước khi có qđ mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.