FAST-TRADING

BTC hiệu chỉnh quanh vùng 0.618

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kết thúc phiên đêm qua, BTC đã có dấu hiệu thoát ra khỏi vùng tích luỹ dự kiến ban đâu 55xxx - 57xxx (Bài viết trước). Tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn của BTC có thể đã quay trở lại xu hướng tăng.

Nếu xét về mức điều chỉnh của giá BTC hiện tại thì giá đang ở quanh vùng Fibo 0.5 - 0.618 (Vùng bật quan trọng). Ngoài ra, mẫu điều chỉnh A-B-C có nhiều khả năng sẽ hình thành tại khu vực này nếu như điểm Breakout được xác nhận.

Nếu như giá xác nhận đóng cửa vượt khỏi 57951 sẽ xác nhận xu hướng sẽ tăng trở lại đến vùng mục tiêu 59xxx.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.