UnknownUnicorn3064554

BTC Bullish Wedge?

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang hình thành falling wedge và RSI có thể tạo thành mô hình H&S đảo chiều.
Đây ra vùng rủi ro cao, nếu bạn Long tại thời điểm này thì nên đặt stoploss tại mức 6000 hoặc 5700.
Target tại vùng 6700 và 7000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.