MINHTUONG17

Dự đoán giá BTC 20/4/2018.

Giá lên
MINHTUONG17 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo như bài dự đoán lần trước, BTC đã có những dấu hiệu uptrend.
Target hiện tại là vùng 9k1 trong khoảng 2 ngày tới.
Nếu thực sự đã vào uptrend thì không nên xả altcoin lúc này.
Bình luận:
Rất lạc quan rằng BTC đang đi đúng hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.