tradafx

Tiếp tục mua với BTCUSD

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá tăng mạnh phá vỡ ngưỡng kháng cự trước đó tại 53000. Đợi giá hồi về retest mức giá này và xuất hiện tín hiệu mua từ các mẫu hình nến thì có thể tiếp tục vào lệnh mua với BTC .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 60000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.