kinikeo

Bài 9 BTC: Cập nhật khung 15m - cấu trúc sóng điều chỉnh

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin

Xin chào mọi người, hôm này là ngày mà mình lên 2 ý tưởng về BTC liên tục, vì mình muốn cho mọi người thấy rằng, việc lên plan cho một đồ thị giá phải linh hoạt và phải đa khung thời gian. Để giao dịch mình cần phải đi theo các tín hiệu và dữ liệu đã có, không phải đoán già đoán non hay lên plan là chỉ chăm chăm đi theo một plan đã lên. Ý tưởng của mình có thể đúng, có thể sai, nhưng những phân tích của mình đều dựa trên dữ liệu đã có của đồ thị giá. Mình chỉ đang dự kiến một xu hướng có thể xảy ra trên những dữ liệu đó. Nếu mọi người có theo dõi bài viết của mình, mong rằng mọi người có thể tham khảo để tự đưa ra phân tích của mình và giao dịch một cách hiệu quả nhất nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

BTCUSDT
BTCUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.