plorida275

BTC 1H 16.7.2018

Giá lên
plorida275 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Áp dụng pp TD
cây nến thứ 9 giá đóng nến cao hơn giá đóng cây 6,7
-> LONG
Bình luận:
Done target
chốt đợi Chỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.