tradafx

Cơ hội bán với BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Hình thành mẫu hình tích lũy tam giác cân với phạm vi lớn nhất từ 44000 đến 47500.
Để hạn chế rủi ro với mẫu hinh này thì đợi giá phá vỡ rõ ràng với mức 44000 và tìm những thiết lập bán tiếp diễn xu hướng.
Hoặc chờ giá hồi về vùng 47500 để tìm những thiết lập bán đảo chiều.
Mục tiêu lợi nhuận là các mức 41000 và 38000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.