UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott của BTC khung 4h (cập nhật 2/9)

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Idea sóng Elliott của BTCUSD khung 4h (cập nhật 2/9)
Theo plan này, sóng (v) chưa hoàn thành.
Sóng điều chỉnh dạng Elongated Flat có sóng C bằng khoàng 2-3 sóng A.

BTC hiện đang test lại kháng cự quanh mốc 50.5k
Có áp lực bán từ các tổ chức lớn khu vực 51.5-52.5k

Xem post trước:

Chú ý cấp độ sóng !!
3 sóng điều chỉnh ABC nằm trong sóng (B) của khung lớn hơn.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và phân tích xu hướng
Không phải lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch.

Giao dịch với sóng Elliott (tham khảo)
Dĩ nhiên, chúng ta nên kết hợp với phương pháp khác như Order Block, Volume Profile hoặc dùng EMA , BB,...
Bình luận: Plan sẽ sai nếu giá vượt mốc trên hình !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.