mayquanxi

BTC vẫn sẽ đi lên trong ngắn hạn

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đã có những người chốt lợi nhuận sớm làm cho giá btc giảm xuống 11k, nhưng KL không lớn ap lực bán không cao, đây cũng là lấy đà giúp BTC tiếp tục những bước chậm lên cao hơn, dần khẳng định xu hướng mới.
Target: fibbonacci mở rông 0.786(12k2)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.