TraderTop-net

Phân tích Crypto đầu ngày 01/08 - Có cơ trong nguy?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Về ngắn hạn, phải thừa nhận rằng xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Các nến nến lớn, có volume lớn gần đây đều là nến giảm (2 nến). Vừa có 1 nến tăng có volume lớn xuất hiện nhưng nến này quét trên quét dưới chứ chưa rõ xu hướng. Vì xu hướng là như vậy, phương án chủ đạo hôm nay là bán ra từ các vùng kháng cự bên trên.

Nếu nhìn về tổng thể, thậm chí rơi vào trung hạn, thì bitcoin đang có mô hình Harmonic là Bullish Gartley XABCD. Bitcoin vừa hoàn tất điểm D và đây có thể là vùng hỗ trợ mạnh cho nó. Tại vùng này, có thể có vài đợt quét giá trước khi giá lên trên trở lại.

Chốt lại trong ngày hôm nay, tôi nghiêng về bán trước. Còn xu hướng tăng thì phải đợi thêm dấu hiệu biểu đồ xác nhận. Khi đã có dấu hiệu rõ ràng, chúng ta đổi phe cũng chưa muộn.

Trong nguy có cơ là vậy. Trong xu hướng giảm có thể manh nha xu hướng tăng.

Mà công nhận các chú Gấu Crypto mạnh động quá

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.