xuanhaimmoer

Bitcoin - Tiếp tục mục tiêu theo sóng

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cập nhật phân tích cho Bitcoin theo sóng
Bình luận: Bài phân tích mới nhất được cập nhật bên kênh Global, mọi người ai cần qua đó tham khảo.

Sóng đợt này vẽ đúng trên 1 tuần và thời gian tới mình sẽ vẽ lại cho phù hợp !

Thanks all !