mayquanxi

Tam giác sẽ phá dưới và ngược lên trên đừng lo ngại

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vội vàng bán đi hoặc sell giờ này có thể khiến bạn mất lợi nhuận hoặc lỗ. hãy vững tay lái khi mô hình vẫn đúng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.