mayquanxi

Tam giác sẽ phá dưới và ngược lên trên đừng lo ngại

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vội vàng bán đi hoặc sell giờ này có thể khiến bạn mất lợi nhuận hoặc lỗ. hãy vững tay lái khi mô hình vẫn đúng

Bình luận