dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu giảm Supertrend & Keltner 31/12/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ:
... Keltner Channels giảm khi giá vượt xuống đường Lower 1.
* Chờ từ chối giá
Bình luận: