dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu giảm Supertrend & Keltner 31/12/2021

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ:
... Keltner Channels giảm khi giá vượt xuống đường Lower 1.
* Chờ từ chối giá
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.