mmhuy266

BTC: 03/09/18 BTC đi về đâu sau nghỉ lễ

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hôm nay mình sẽ cập nhật xu hướng ngắn hạn của BTC trong vòng vài ngày tới.

Đầu tiên nhìn trên chart H12 hoặc chart D1 ta thấy được kiểu chart này là kiểu giết shorter. Ông nào short không cứng tay kiểu gì cũng hold ngay lệnh ở chỗ đấy. Nên mình không khuyến khích short ở chỗ này. Chỉ long.

Theo ichi D1 thì BTC sẽ có thể điều chỉnh rất nhẹ về vùng 7138. Nếu cây D1 mà đóng dưới 7138 thì cây sau phải tăng lên trên ngay. Đóng dưới 7150 là mất đà tăng rồi. Kì vọng đợt này sẽ thấy giá 7k6-7k7 rồi điều chỉnh mạnh hơn.

Tiền là của ae, các ae phải có trách nhiệm với tiền của chính mình.

Mình mới lập kênh tele chat các bạn có thể tìm link trong phần mô tả.

Trong bài có sử dụng mây ichi, BB và một chố chỉ báo khác.

Thanks.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.