kinikeo

Dự kiến 2: BTC chạy một sóng đẩy hoặc một sóng chéo kết thúc D1

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hôm nay, Ki lại tiếp tục cập nhật phân tích của Ki về BTC trên biểu đồ BTCUSD của Bistamp tại khung D1.

Ba bài trước, Ki đã phân tích về việc BTC có thể đang chạy một sóng hiệu chỉnh kết hợp đôi hoặc ba trên khung D1 là WXY hoặc WXYXZ, hiện tại đã chạy hết sóng W và X, dự kiến sẽ chạy tiếp sóng Y là một sóng zigzag với sóng A của nó sẽ là một sóng đẩy hoặc một sóng chéo và trên khung H4, Ki dự kiến nó là một sóng đẩy.

Tuy nhiên, sau khi xem lại cấu trúc các sóng chạy trước đây thì Ki có thêm một ý tưởng khác về xu hướng tiếp theo của BTC như sau:
Trên khung ngày D1, chúng ta có thể thấy rằng, với sóng điều chỉnh trước (màu vàng), Ki xác định là sóng điều chỉnh zigzag kết hợp đôi. Thời gian để chạy sóng điều chỉnh đó là 63 ngày.

Với sóng điều chỉnh hiện tại, có thể đã kết thúc bằng một sóng phẳng (flat) ABC với cấu trúc tương tự như Ki đã phân tích tại bài trước:
- Sóng A là một sóng zigzag
- Sóng C là một sóng chéo kết thúc
Sóng điều chỉnh phẳng này có thời gian là 58 ngày, cũng tương đương với thời gian chạy sóng điều chỉnh trước.

Do vậy, hiện tại BTC có thể đã chạy xong sóng điều chỉnh và đang chạy một sóng chuyển động cuối cùng để tạo đáy cho toàn bộ lần điều chỉnh này. Dự kiến sóng chuyển động này sẽ có dạng sóng đẩy hoặc một sóng chéo kết thúc 12345 (màu xanh lá), cụ thể:
- Sóng 1 là một sóng chéo khởi đầu 12345 (màu tím);
- Sóng 2 là bất kì sóng hiệu chỉnh nào (trừ sóng tam giác) - nếu nó là sóng tam giác thì ý tưởng này vô hiệu. Ở bài trước, trên khung H4 và H1, Ki đang dự định nó chạy một sóng đẩy, tuy nhiên với fibo đo được thì hiện tại chưa vượt fibo 1.236. Theo kinh nghiệm của Ki thì sóng C của zigzag thường đạt fibo từ 0.786 đến 1.236. Do đó sẽ có các phương án như sau:
+ Trường hợp BTC vượt fibo 1.236 để lên vùng fibo 1.618 hoặc 1.786 (21k4 – 21k8) thì việc chạy sóng đẩy sẽ có khả năng cao hơn, nghĩa là phương án BTC đang chạy sóng điều chỉnh kết hợp đôi hoặc ba là có cơ sở.
+ Trường hợp BTC thoái lùi và phá vỡ điểm hỗ trợ 18k2 thì có cơ sở để chạy tiếp sóng 3 của sóng chuyển động cuối cùng này.
- Còn việc chạy sóng chuyển động này là dạng sóng đẩy hay sóng chéo thì cần phải theo dõi tiếp mới có thể phân tích được.

Trên đây là một phương án nữa cho BTC để mọi người có thể chủ động theo dõi và tham khảo cho phương án giao dịch của mình.
Đây hoàn toàn là nhận định của cá nhân để học phân tích và để theo dõi thị trường hàng ngày thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc ý tưởng này.
BTCUSD
https://vn.tradingview.com/chart/beIhlYTO/

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.