A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Bán Cá Hồi

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn vào hình vẽ của mình mà làm cho ra nhẽ, vì BTC đang trong xu hướng giảm.
Tăng trở lại cũng chỉ là cú hồi mà thôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.