anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC BTCUSD NGÀY 09/01/2022

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Tại D1, BTC giá đang trong một xu hướng giảm và hiện tại đang di chuyển và tạo đáy theo xu hướng hiện tại. Sau khi tạo đáy thì sẽ như thế nào? Có phải chúng ta sẽ chờ một đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ không ? hay còn gọi là (LH: lowhigh)
Vậy chiến lược BTC theo quan điểm cá nhân của mình sẽ như thế này:
Kịch bản 1: Nếu giá không thủng qua vùng giá hiện tại là (39900 – 40900)
thì chúng ta sẽ chờ sell tại 2 vùng màu xanh supply ở trên, là 2 vùng sell tiềm năng. Khi đó, chúng ta hãy vào khung nhỏ hơn để tìm điểm sell tại 2 vùng này.
Kịch bản 2: Nếu giá khủng qua vùng hiện tại (39900 – 40900) thì chúng ta sẽ chờ mua tại vùng màu xanh demand ở dưới, là vùng mua tiềm năng, đây là vùng SND ( vừa hỗ trợ vừa demand), SNR ( kháng cự cũ thành hỗ trợ mới), còn là vùng over sell sau khi thị trường giảm sâu… Khi giá di chuyển tới vùng này, chúng ta hãy vào khung nhỏ hơn để tìm điểm buy tại vùng này…
Cho nên, chờ giá di chuyển tới và vào khung nhỏ hơn để order lệnh, chúc mọi người giao dịch thành công...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.