Hungivt

UP HAY TIÊP TỤC DOWN! Cơ hội nào cho BTC?

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xin chào ae.
Hiện nay BTC đang nằm ở giai đoạn quyết định giữa hai xu hướng bởi danh giới mốc giá 5755, cơ hội quay lại uptrend khả thi nhất là ngay trong khoảng thời gian tháng 9 ~ 10 này.
Như ae thấy ở hình dưới, BTC bắt đầu đi vào downtrend từ đỉnh ~20k, đã hoàn tất sóng đẩy số 3 của downtrend rồi đi vào tam giác điều chỉnh từ ngày 6/2/2018, dạng điều chỉnh tam giác này thường xuất hiện ở sóng 4 của một sóng đẩy. Sóng 4 điều chỉnh này gồm 5 sóng nhỏ bên trong và đã kết thúc tại 8500 ngày 24/7, từ thời điểm đó chúng ta đã đi vào sóng 5 của sóng giảm lớn từ đỉnh 20k. Đây chính là thời khắc quyết định BTC sẽ đi tiếp hay rơi vào một chu kỳ downtrend tiếp tục kéo dài với đơn vị có thể tính bằng năm.

Hai kịch bản cho up và down có khả năng xảy ra cao nhất theo phân tích của tôi:

1. Kịch bản Uptrend: BTC không phá đường hỗ trợ 5755 (hình chính của bài viết)
a. Cơ sở từ sóng ew cho thấy điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra, đồng nghĩa sóng 5 màu đỏ trên hình là sóng cụt (sóng 4 dài và có dạng phức tạp nên sóng 5 có tỷ lệ cụt khá cao) => giá bật lên
Bên cạnh đó sóng 12345 này cũng có thể đánh nhãn là sóng điều chỉnh ABC có dạng sóng phẳng với 2 đáy bằng nhau tại giá 5858 (Giá bfx) sóng điều chỉnh là sóng đi ngược xu hướng suy ra xu hướng chính đã chuyển sang Uptrend nếu sóng ABC này bị cụt tại 5858 => Giá bật lên
b. Luận điểm từ BB chart MN1: đường MA20 tháng 9 đã được kéo lên mốc 6000 và đây là một cản động thuộc dạng rất mạnh, giá chạm vào lập tực sẽ có phản ứng; điều này phù hợp với luận điểm về sóng E cụt phía trên.

Kết luận: Theo bất cứ luận điểm nào, BTC muốn thoát downtrend thì không được phá đáy 5755; (xác xuất phá 5755 xuống 4k8 rồi bật được ngược lại về uptrend là có tuy nhiên cực kỳ thấp)
Kết quả: Khởi đầu uptrend chúng ta có hướng đi của BTC theo sóng 12345 màu xanh chính là sóng 1 nhỏ của sóng 1 lớn của uptrend (sóng trắng lớn). Uptrend hình thành và mạnh dần lên; trong tình huống này BTC sẽ không quay lại 5755 nữa

Chiến lược của tôi: Mua vào càng gần mốc 6k càng tốt; đặt SL toàn bộ ngay dưới 5755; bạn nào sợ giá rơi flash khi qua 5755 k khớp đc stop thì có thể chọn phương án ít rủi ro hơn: đợi giá phá ngược qua xác nhận trên 6550 thì vào mua đặt SL ngay dưới 5858

2. Kịch bản Downtrend dài hạn: Nếu giá phá mạnh xuống và có xác nhận đóng nến D1 dưới 5755 thì kịch bản sẽ cực kỳ xấu; BTC sẽ tiếp tục mở thêm một chu kỳ downtrend.
Trường hợp này giá sẽ xuyên mạnh qua 5755 với khối lượng giao dịch rất lớn, sóng này chính là sóng 5 đủ của đợt down từ 20k xuống, dự kiến có thể rơi rất nhanh về vùng 4k8 và kịch bản sau đó là giá tiến tới chạm các vùng hỗ trợ như trên hình:

Chúng ta có mốc hỗ trợ có khả năng giúp BTC thoát ngược lên khả thi nhất là ở vùng 4800 tức là đáy thấp nhất của sóng 5 trong sóng C của sóng điều chỉnh ABC. Nếu tại đây không xuất hiện lực mua đủ mạnh thì BTC sẽ tiếp tục đi sóng 5 tiến về các mốc hỗ trợ sâu hơn như trên hình.
Trong trường hợp này giá sẽ diễn biến rất nhanh và mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát phản ứng của giá khi chạm các hỗ trợ để dự đoán tiếp sự hồi phục của BTC nếu có.

Kết luận: Phá 5755 là ae tiếp tục đội kèo short thêm rất lâu nữa
Kết quả: Btc rơi về các hỗ trợ (vùng màu xanh) và sẽ có sự hồi phục tuy nhiên sự biến động giá lúc này cực kỳ khó lường nên tốt nhất chúng ta chỉ nên canh hồi rồi short, tuyệt đối không đánh ngược.
Chiến lược: Đặt stopsell ngay dưới 5755 (bfx); chốt vùng 4k8~5k rồi canh động tĩnh short tiếp về các hỗ trợ như hình.

Thanks & Goodluck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.