duchieupttrading

BTC GIẢM NGẮN HẠN

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

Quá trình di chuyển lên gặp cảng thì hồi ngắn tạo base hoặc quay đầu
dựa trên sự di chuyển của giá
tôi nghĩ giá sẽ có 1 nhịp hồi trước khi có thể bay lên tiếp
do đó mở 1 lệnh sell tại các mốc nhãn giá xanh và stop loss ở mốc giá đỏ: rủi ro chấp nhận đc ?!
scalp btc thử xem nay thắng hay hòa nhé :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.