mayquanxi

BTC đang cố gắng để phá vợ sự hỗ trợ mạnh tại khu vực gần 11600$

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Và tạm thời không có xu hướng, giá sẽ ngày càng siết chắt trong thời gian tiếp theo để cb cho những đột phá vào tuần tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.