vietmeta

2021-10-28 Khả năng sẽ về vùng $54.500 trước khi phục hồi

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Mô hình Head & Shoulders đã xong
- Giá đang hồi lại vùng $61.000 (Pullback )
- Khả năng giá sẽ về vùng hỗ trợ $54.500 sau đó quay đầu tăng giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.