NguyenDangTuan

BTC!!! Sóng sideway lớn và cơ hội sắp tới.

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Chart W1:
- Sóng lớn: BTC sideway zig zac trong biên độ hẹp dần (kẻ bút màu cam)
- Sóng nhỏ: Tuần này mai mốt sẽ có sóng hồi lên 6530, xong cuối tuần lại thụt về 6240. Khả năng tuần sau sẽ bắt đầu sóng giảm 1 về vùng 5470-5580, sóng 2 hồi lại vùng 5740-5860.Tiếp theo sóng 3 giảm mạnh về vùng 5080 hồi sóng 4 tại 5255-5310. Cuối cùng kết thúc sóng 5 tại vùng 4520-4800, khuyến cáo mua tại vùng này. (mình có vẽ bút màu đen) đợi target cuối năm tầm tháng 10 chốt tại vùng 7k8-8k2 đợi phân tích tiếp theo.
Stoploss tại đường kẻ màu đỏ vùng 4170 và mua lại vùng 2700-2900 nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.
PT tâm lý với tin tức cơ bản các bạn tự đọc rồi suy luận chứ dài lười viết quá :))
Đường đi BTC thuộc về phạm trù tâm linh vào lệnh rồi khấn hơn PTKT nên các bạn linh động chứ đừng cứng nhắc nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.