huynq2211

Buy Bitcoin với mục tiêu 9500 trong 2 tuần

BYBIT:BTCUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSD
Với nhận định cá nhân ban đầu đặt mục tiêu là 9500 , sSL là 7700 khi giá giao động cung quanh mức 8000.

ngày hôm qua bitcoin đã đâm qua mức SL 7700. Tuy nhiên chiều hướng của nó đã thay đổi leo lên lại 400 điểm như hiện tại.

Cộng tất cả dữ liệu trước đó , mọi người có thể tham khảo lại thì đây sẽ là thời điểm phượng hoàng vỗ cánh lên tận trời xanh.
Tự tin buy và chờ ngày gặt hái.