COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
theo như phân tích BTC đã giảm gần sát vùng KC tuần nó 40k. có khả năng sẽ tích lũy ở đây 1 time để làm 1 đà tăng trưởng mới đến cuối năm... chúng ta cùng thử đo FIBONACI mở rộng theo lý thuyết sóng eliot xem BTC có thể lên đến vùng giá nào đây.. trong khoảng FIBO 1.618 và 2.618 nhá các bạn

Bình luận