EricGoldHunter

Plan Hold Bít Coi trung hạn và dài hạn

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trader
BtcUsd về vùng hỗ trợ khung D, Hold mạnh nào anh em.
Canh Buy 37k6- 37k5
SL 36k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.