Suka1708

BTCUSD SCALP

Suka1708 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Không vượt qua 87 lại nhìn xuống,
tuy nhiên mình sẽ không short ở đoạn này mà quan sát thêm.
Chờ đóng nến sau 11h.
Bình luận:
Tớ vào lệnh SHORT rồi nhé.
Stoploss cẩn thận vào.
Bình luận:
WELL DONE.
820x rồi nhé cả nhà.
Ahihi. Có xèng cơm trưa rồi nhỉ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.