TRADE-PRO-BECOM

BTC - 20/08 - Giá Tăng

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC - điều chỉnh tỉnh lũy tại vùng hỗ trợ - tạo xh tăng

------------------------------------------------

Phân tích mang tính tham khảo nhà Anh em nên có kế hoạch trước giao dịch .

INBOX để nhận hỗ trợ !

Chúc anh em thành công

*** LIKE & SHARE & COMMENT ***

THANKS AND BEST REGAR

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.