khangthanh

Kế hoạch cho giao dịch Bitcoin

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chúng ta có thể thấy rằng giá BTC đang giao diechj trong nên thu hẹp dần, có thể trong thời gian tới BTC sẽ tiếp tục được giao dịch với giá quanh khu vực 60-70k hoăc có thể hơn với target trong chart nhưng nhìn chung thì đây là những tín hiệu cho thấy lực mua BTC đang dần bị giảm dần và có thể là dấu hiệu đảo chiều, chúng ta lưu ý chuyển sang usdt để bảo toàn vốn và canh mua với giá thấp để gia tăng số lượng BTC nắm giữ.
Gía kì vọng mong muốn có thể là từ 30 -20k

Ý kiến cá nhân và miễn trừ trách nhiệm