DatTong

Tiếp tục đánh theo xu hướng H4

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá đang đi xuống, chưa thấy cho tín hiệu đảo chiều/ TF H4
--> Tiếp tục canh bán
Bình luận:
Giá cho tín hiệu nến đi xuống.Hi vọng sẽ đi theo những gì phân tích!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.