A_Luan26

Nhận định Bitcoin hôm nay : chờ bán khống

FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Liệu sau 1 thời gian hồi lên và chờ setup bán ở vùng trên 36k5 37000 ( Bearish Pinbar ; Bearish Marubozu ; Bearish Engulfing ). liệu có thành công không ?

Chờ tín hiệu từ thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.