JamesCrypto79

Nên Buy or Sell Bitcoin? Trade coin 24.3.2021

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tiếp theo KB 77K và Kế hoạch B cho BTC ở bên dưới ý tưởng liên quan.
- Trend tăng từ 16K và 43K vẫn chưa thay đổi khi BTC vẫn trên 53-54K.
- Lượng thanh lý Long ngày 22.3.2021 lên đến 1.4 tỷ usd. Xem chi tiết tại đây!. Lâu lâu sàn cứ lấy tiền về... ;)

Kế hoạch kế tiếp, khi BTC giữ vững VHT 54K-53K
- Nếu ai đã theo Kế hoạch B mà chốt tại VKC 58-59K thì có thể xem xét buy lại khi tuần này BTC giữ vững VHT 54-53K.
- Còn ai chưa vào có thể phân bổ vốn 20-50% tại vùng giá 54-53K và All-in khi BTC đóng nên D1 trên 60K.

=> Có thể canh Altcoin mạnh như BNB, ETH, XLM , LTC... Nếu VHT 54-53K được giữ vững thì khả năng Altcoin sẽ pump trước BTC .

Ngược lại nếu phá VHT 54K - 53K và 50K thì đứng ngoài quan sát để có bước đi kế tiếp


Buy 54K -53K
Target: 66K-77K hoặc hơn
Cut loss: đóng nến dưới 50K (ngắn hạn)


Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy tự bảo vệ tài khoản của bạn. Chúc may mắn!
Bình luận: Lệnh Long tiếp bị bị thanh lý 1.7 tỷ usd trên tổng các sàn.
https://drive.google.com/file/d/1wQ-O8Ud...
Bình luận: BTC tăng mạnh lên 57.2K từ giá 53-54K, lần nữa tiếp tục bị từ chối vùng VKC 57K và BTC đang trong kênh xuống chart H4. Tôi đã nói nhiều lần vùng này chỉ Long từ 20-50% tài khoản, chỉ chơi lớn khi BTC đóng nên trên 60K.

BTC backtesting VHT 52-50K sau khi đã phá VHT 53K.KB kế tiếp:

1- BTC sẽ backtest lại VKC 55-54K, thất bại khả năng sẽ về sâu 47-45K. Test thành công sẽ lên tiếp. Nhắc lại theo kế hoạch lớn nếu BTC đóng nến dưới 50K nên có kế hoạch cắt lỗ đợi mua lại (đọc phần trên).
2- BTC sẽ không hồi backtest lại mà xuống luôn 47-45K.
Giao dịch đang hoạt động: BTC đang hồi lại khá tốt sau khi giảm về sát 50K. Khả năng sẽ backtest VKC 55K-56K.
Bình luận: Chúc mừng ae đã buy dưới 53K, đã chạm 55K - chờ xem backtest vùng này.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Ai trade ngắn lời nên canh chốt, đầu tuần BTC có khả năng backtest 54.x-53.x
Giao dịch đang hoạt động: Ai Trade dài có thể tiếp tục hold lệnh, BTC vẫn đóng nến trên 50K.
Có thể xem xét cơ cấu danh mục và buy back lại khi TT điều chỉnh về VHT.
Bình luận: BTC đã phá vỡ kênh giảm, khả năng sẽ backtest 56K hoặc cũng có thể lên tiếp.
Trade dài tiếp tục hold lệnh như đã đề xuất trước đây.