INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kế hoạch btc cho ace buy khi có nến h1 nằm trên cản (hay hộp1) tp và sl như hình ạ.nhớ quản lý rủi ro. tất cả chỉ là tham khảo lên đừng nói lời cay đắng ạ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.