daututiendientu

Kịch bản BTC

BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Hiện tại thì BTC đã phá vở trendlne giảm trong ngắn hạn.
Hiện tại 2 ngày vừa qua chưa vượt qua đường kháng cự ở vùng 44600$. Khả năng có thể phá vỡ trong tuần và đạt 2 vùng giá trong thời gian sắp tới là 46.700$ và trên 50k$
Nếu không phá vỡ được kháng cự thì BTC sẽ về mức hỗ trợ 40.129$ và 37.000$.
Giai đoạn BTC sideway thì Altcoin sẽ có sóng hồi nhưng khi anh em vào lệnh nhớ cài Stoplost
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.