JaneDoan

BTCUSDT Có thể mua vào

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau một cây nến dài hôm qua đóng của trên MA200 với khối lượng lớn.
Với việc dẫn dắt này các nhà đầu tư nên chú ý vào thời kỳ mới của cryto trong thời gian tới
Tôi đã mua vào một ít LCT từ trước đó 1 tháng và cũng chốt lời đc một phần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.