anhnd1

BTC - Bán trên H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu hướng giảm trên H4 tiếp diễn
Bán với mục tiêu 9366.3
Stoploss tại: 10585
Giao dịch đang hoạt động:
Lệnh đi khá tốt
Đã đi đc 1/2 TP
Xem xét rời SL về Entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP sau pha đổ quá tởm của BTC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.