Leadership

Hôm nay trade BTCUSD thế nào ???

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bài viết này tôi sẽ phân tích để trade, bởi vì bây giờ chắc là ít người dám hold BTC lắm.

Nhìn vào chart chắc hẳn các bạn cũng nhận ra đây là mô hình 2 đáy. Xu hướng giảm ngắn hạn tạm thời bị phá vỡ, chúng ta chờ mua bên dưới với mục tiêu ngắn thôi, vì chặng đường bên trên còn gian nan lắm.

BUY BTCUSD - 3900 - 4100
SL: 3700
TP: 4300 - 4500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.