khoaphp

Dự đoán xu hướng BTC/USD, chỉ nên giao dịch sau 21-03-2018

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có 2 xu hướng break out, nên đợi sau 21-03-2018 sẽ dễ dàng cofirm chính xác xu hướng mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.