tradafx

Real Trade - Phân tích và Giao dịch thực khung M15

Đào tạo
tradafx Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Phân Tích và Giao Dịch Trên Đa Khung Thời Gian M15 | Trading Forex Nâng Cao

Giúp chúng ta kết hợp dễ dãng hơn ở các khung thời gian khác nhau và từ cao xuống thấp.
Bên cạnh đó khung thời gian M15 giúp chúng ta có những điểm vào tốt với giá tốt hơn. Trở thành một trong những người tiên phong trong một xu hướng nào đó tạo nên một lợi thế trong việc đa dạng hóa kế hoạch giao dịch.

Cám ơn các bạn đã theo dõi.
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật nhiều thành công, xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.
Bình luận:
Các bạn xem lại ý tưởng trong video, Những lệnh Take Profit chỉ mang tính chất minh họa theo chức năng Replay của Tradingview và không có giá trị như khuyến nghị giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.