NguyenThang33

BIT - Short trong dài hạn

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cùng vẽ nên kịch bản cho Bit trong dài hạn để ae tham khảo nhé.