BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC ngày hôm qua 10/12 đã có một ngày tăng điểm tốt, nhưng khối lương giao dịch hơi giảm sút.
Trên đồ thị ngày và đồ thị 4h vẫn cho xu hướng phục hồi,
Về chiều tăng giá BTC gặp kháng cự tại 3900$ là 0.78% của fibo mở rộng vưa là trend ngắn tạm do 2 đỉnh giá ngảy 29/11 và ngày 2/12 tạo lên.
Xa hơn là vùng 4200 - 4300$
Về hướng giảm giá BTC được hỗ trợ tạm tại vùng 3320$ và 3120$
Thông thường sau một cây nên tăng giá vùng cận đáy hay xuất hiện một cây nến ngắn nhỏ do tâm lý nhà đầu tư chưa ổn định và trong trạng thái chờ đợi,
Chúng tội hy vọng BTC có động thái điều chỉnh giảm vào thời gian sớm trong ngày và cuối ngày tăng lại, Biên độ giao động trong khoảng từ 3440$ - 3800$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.