dinhchien

BTCUSD - Giảm theo Vai đầu vai

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Luôn stop loss
- Key giao dịch: 50% khi đoán hình từ quá khứ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.